Barwy AGH

Studia podyplomowe
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Program studiów


Krótka charakterystyka studiów:

Tematyka studiów podyplomowych dotyczy innowacyjnej techniki pozyskiwania danych przestrzennych, jaką są bezzałogowe statki latające (BSL). Jest to technologia pozwalająca na szybkie pozyskiwanie danych i wykonywanie specjalistycznych opracowań. Studia podyplomowe mają na celu przybliżenie słuchaczom praktycznych zastosowań bezzałogowych statków latających, zwłaszcza pod względem ich możliwości technicznych oraz obniżenia kosztów realizacji prac polowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

Program studiów:

Program studiów obejmować będzie ok. 120 godzin dydaktycznych (ok. 60 godzin wykładów i ok. 60 godzin laboratoriów) przeznaczonych na omówienie następujących zagadnień:

  • podstawy teoretyczne operowania BSL w zakresie VLOS/BVLOS,
  • planowanie nalotów fotogrametrycznych pod kątem prawnym oraz technicznym,
  • podstawy fotogrametrii cyfrowej,
  • przetwarzanie danych pozyskanych z pokładu BSL,
  • metody opracowywania typowych produktów fotogrametrii lotniczej z danych pozyskanych z BSL,
  • zastosowania BSL w wybranych dziedzinach gospodarki (górnictwo odkrywkowe, architektura, archeologia, energetyka, inżynieria środowiska),
  • inwentaryzacja zabytków,
  • integracja produktów pozyskanych z BSL z naziemnym skanowaniem laserowym, fotogrametrią naziemną, teledetekcją i GIS.

Szczegółowy opis i program studiów podyplomowych - plik pdf