Barwy AGH
Studia podyplomowe
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Formularz rejestracyjny
Wymagane*

Wprowadź numer telefon używając wyłącznie cyfr np: 126173326 lub 692000111

Wprowadź rok ukończenia studiów używając wyłącznie cyfr np: 2009

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
1) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2018/2019 na studia podyplomowe "Zastosowanie bezzałogowych statków latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich", których organizatorem jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska;
2) otrzymywania drogą elektroniczną informacji związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, a w razie podjęcia studiów podyplomowych innych informacji o charakterze organizacyjnym.

Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości jej rozliczalności.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o poniższej treści:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 617 5325.
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 1) RODO; 2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).
4. Odbiorcą moich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy AGH oraz inne upoważnione przez AGH osoby wykonujące czynności związane z obsługą procesu rekrutacji oraz obsługą i realizacją studiów podyplomowych.
5. Moje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w razie przyjęcia na studia podyplomowe w celu obsługi i realizacji toku studiów w AGH.
6. Moje dane osobowe będą przetwarzane w toku rekrutacji oraz w trakcie trwania studiów do momentu uzyskania świadectwa potwierdzającego ich ukończenie.
7. Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim.
11. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz właściwego dokumentowania toku moich studiów.

  Odśwież Captcha  
 
Informacje w przygotowaniu!